Jukka Alamäki

Jukka on tehnyt varsinaisen työuransa ammattisotilaana Puolustusvoimissa esimiestehtävissä. Eläkkeelle hän jäi Satakunnan Lennoston Huoltokeskuksen päällikön tehtävästä.  

Jukka on isojen projektien vetäjä. Olipa kyse NATO:n toteuttamasta suorituskykyarvioinnista tai kymmenien tuhansien ihmisten tapahtumasta, Jukka johtaa logistiikkaa.   

Yhteiskunnalliset asiat ovat olleet mukana Jukan elämässä ja jo nuoren perheen isänä hän oli koulun johtokunnan puheenjohtaja ja ehkä yllättävältä kuulostavassa tehtävässä raastuvanoikeuden alaisen Holhouslautakunnan jäsenenä. Sotilasuralla puolueeseen ei voinut kuulua, mutta kokoomuslaisuus on ollut aina selvä valinta. Eläkkeelle jäämisestä lukien Jukka on toiminut logistiikan koulutuspalveluja tuottava yrittäjänä. 

  

Aluevaltuustojen pian alkavasta työstä Jukka muistuttaa, että päätökset sielläkin valmistellaan virkatyönä asiantuntijoiden toimesta ja päättäjien osana kansalaisten edustajina on tehdä päätöksiä, eli tehdä arvovalintoja. Ensimmäisellä kaudella merkittävimpänä työnä alueella päätetään sote-palveluverkostosta. Siinä jos missä korostuu päättäjien kokemus päätösprosessista neuvotteluineen ja ulkoa tulevista vaikuttamispyrkimyksistä. Hyvinvointialueen kokonaisuuden Jukka näkee seisovan tai kaatuvan sen varassa kuinka logistisesti toimiva, vaikuttava ja kustannustehokas kokonaisuudesta rakentuu. Ihmiset tulee saada jonoista hoitoon. 

 

Jukalla on kokemusta 2010-luvun politiikassa kunnanvaltuustosta, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajuudesta, kahden lautakunnan puheenjohtajuudesta, kunnanhallituksesta, hyvinvointilautakunnasta, rintamaveteraanityöstä, kutsunnoista sekä kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvostosta.