Satu Friman-Mahkonen

”Satu on sotekentän moniottelija. Laajan ja monipuolisen sotetietämyksensä hän on kerännyt työskentelemällä terveydenhoitoalalla eri työtehtävissä reilun 20 vuotta. Käytännön työn lisäksi Satu on perehtynyt sotemaailmaan toimimalla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa vuodesta 2017 ja hyvinvointilautakunnassa viime valtuustokauden ajan. Satu siis tietää mistä hän puhuu ja mihin hän vaikuttaa. Vaikuttajana Satu on avarakatseinen ja hän kykenee näkemään eri yhteyksien merkityksen kokonaisuuteen. Satu ei vain kuule, vaan hän kuuntelee, mikä tekee hänestä raudanlujan neuvottelijan ja yhteistyön taitajan”

 

Tällä hetkellä Satu työskentelee työterveydessä terveydenhoitajana. Toimiminen moniammatillisessa tiimissä erilaisissa haastavissa tilanteissa vaatii kokonaisuuden näkemistä, neuvottelutaitoja, asioiden organisoimista ja rohkeata toimien täytäntöön panoa.

Olemme rakentamassa kokonaan uutta sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestelmää Suomeen. Mitään valmista kaavaa ei ole. Edessä on laajat neuvottelut, jotta Suomeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueelle saadaan laadukkaat sekä kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Monituottajamalli, terapiatakuu, digipalveluiden kehittäminen ja asiakkaan kuulluksi tuleminen ovat tärkeitä nostoja, jos halutaan veronmaksajan eurolle oikeasti vastinetta. Tarvitsemme vieläkin leveämpiä hartioita kasvavan hoivan tarpeen hoitamiseksi.

Muutokseen liittyy aina myös mahdollisuus. Nyt jos koskaan on mahdollista vaikuttaa ja luoda uutta.

Miksi ehdolle?

”Lähdin ehdolle aidosta kiinnostuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon muutosta kohtaan. Koko elämäntyöni on tapahtunut sairaanhoidon ja terveydenhuollon kentällä. Työkokemukseni on sisältänyt erikoissairaanhoitoa, akuuttihoitoa, ennaltaehkäisevää työtä terveydenhuollossa vauvasta vaariin sekä myös asiantuntijatyötä lääketeollisuudessa koko Suomen alueella. Covid 19 pandemian rantautuessa Suomeen, olen ollut myös merkittävässä roolissa mukana pandemian ennaltaehkäisevässä työssä. Kokemusta löytyy myös luottamustehtävistä ja tunnen hyvin myös poliittisen kentän. Haluan ehdottomasti olla mukana, kun hyvinvointialueemme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä päätetään.”

 

Koulutus:

Sairaanhoitaja, lapset ja nuoret

Ravitsemustieteiden perustutkinto

Terveydenhoitaja AMK

työterveyshuollon pätevyys, Työterveyslaitos

 

Luottamustehtävät

Kunnanvaltuutettu 2017-2021

Yhdyskuntalautakunnan jäsen 2017-2018

Hyvinvointilautakunnan jäsen 2018-2021

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri valtuuston jäsen 2017-

Hämeen terveydenhoitaja yhdistyksen hallituksen jäsen 2018- 2020

Pirkkalan kunnanhallituksen varajäsen 2021-

Pirkkalan kunnanvaltuuston varajäsen 2021-

Pirkkalan Kokoomusyhdistyksen hallituksen jäsen

 

Työkokemus:

Tays, lasten teho- ja tarkkailuosasto

Lääketeollisuus, asiantuntijatyö 2003-2016

Tampereen kaupunki, Kotiutustiimi

Tampereen kaupunki äitiys- ja lastenneuvola

Yksityisen sektorin työnantajat, työterveyshuolto