Arja Krossbeck-Juhola

Arja Krossbeck-Juhola ”Meidän Pirkkala 2025”

 

Hei kaikille

Olen työskennellyt taiteen parissa aktiivisesti vuodesta 1990 lähtien. Taidenäyttelyiden myötä, niin koti- kuin ulkomailla on syntynyt uusia, hienoja kontakteja ja mahdollisuuksia taiteen esille tuomiseen.

Olen toiminut Pirkanmaalla eri taideyhdistyksissä vuosien varrella. Anian kyläyhdistyksen jäsenenä tavoitteeni on rikastuttaa kylämme toimintaa ja edistää sen tunnettavuutta paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tätä edellä mainittua ajatusta tukee ideoimani yhteisöllinen tilataideteos, Anian lintupuisto Anian koulun ympäristöön, jonka tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, kulttuuritoimintaa sekä alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä. Lintupuisto tukee osallistumisen edistämistä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä antaen kaikille kuntalaisille tasavertaisen mahdollisuuden osallistua toimintaan. Lintupuistoprojekti on mukana ECOC-hankkeessa (Tampere ja Pirkanmaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026). Näin ollen sillä on hyvät mahdollisuudet edistää myös kunnan kansainvälistä näkyvyyttä positiivisella tavalla.

 

Mahdollistaakseni ja turvatakseni toimimisen taidekentällä olen tehnyt sen rinnalla päätyökseni käytännön ammatteja. Työkokemuksia ja ihmissuhteita vuosien varrella on kertynyt useita, joita pidän elämän rikkautena. Tällä hetkellä työskentelen Hatanpään sairaalassa laitoshuoltajana, sydänosastolla. Työni on ihmisläheistä, palkitsevaa usein myös raskasta, jota kuitenkin tukee työyhteisömme hyvä ilmapiiri. Kotona toimin Kranstolpantien Tekninen ja Taide Oy yrityksessä sihteerinä.

 

Elämääni kuuluu aviopuolisoni lisäksi hänen kolme lastaan perheineen sekä minun kaksi lastani perheineen.

Pidän toiminnallisesta elämästä jonka voin jakaa perheeni sekä ystävieni kanssa. Harrastuksiini kuulu mm. kulttuuri, uiminen eri vuoden aikoina, lenkkeily, retkeily, hiihto, jumppa ja näitä kaikkia tietysti sopivassa suhteessa.

Arvot

 

Tällä hetkellä elämme maailmanlaajuisessa kriisissä, jonka päätepistettä ei tiedä kukaan. Tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee erialojen osaajia kuntien päätösten tekoon, kuntalaisia kuunnellen heitä läheisesti koskevissa asioissa.

Arvostan kaikenlaista yrittäjyyttä, yhteisöllisyyttä ja osallistamista sekä elinikäistä oppimista. Nämä mm. luovat pohjaa turvalliselle kestävälle kehitykselle, niin sinulle, minulle kuin kaikille kanssa ihmisillemme ja tulevaisuuden sukupolville.

Elinympäristö ja sen viihtyisyys sekä turvallisuus vaikuttavat keskeisesti ihmisen hyvinvointiin. Hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen on perusta kunnan olemassaololle sekä muulle palvelutuotannolle.

Kaikilla kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus elää ja asua turvallisessa elinympäristössä, jossa jokaisella on valinnan vapaus ja mahdollisuus kehittää itseään tasa-arvoisesti.

Arvostan kulttuuria, luontoa ja perinteitä, jotka luovat kunnalle taloudellista ja sosiaalista arvoa. Kulttuuri tuottaa uutta ajattelua, tulkitsee aikaansa ja luo yhteisöllisyyttä. Eri taide alojen osaajien työllä on myös kerrannaisvaikutuksia; tapahtumat, kulttuurimatkailu, hyvinvointipalvelut ja kulttuurialan yritystoiminta vahvistavat kunnan elinkeinoelämää. Luonto tarjoaa ihmisille monia aineellisia ja aineettomia palveluja ja kulttuuriperinteet kertovat omaa tarinaansa tuleville sukupolville. Näistä arvoista, jotka tutkitusti vaikuttavat hyvinvointiin, terveyteen, sekä hyvän elämän kokemuksiin on huolehdittava.

 

Vaaliteemat

 

Kulttuuritoiminnan edistäminen ja seutuyhteistyö

 

Pirkkalan kunnan kulttuuritoimintaa tulee edistää niin paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Paikallisella tasolla yhteisöllisyys ja asukaslähtöinen kehittäminen on sekä kuntakeskuksen että maaseudun etuoikeus. Pirkkalan alueen kylät tulee saattaa yhteistoimintaan yhdessä kuntakeskuksen kulttuuri- ja asukastoimijoiden kanssa. Kyläyhteisöjen alueelliset murteet ja perinteet vahvistavat kuntamme yhteisöllisyyttä ja luovat osaltaan turvallisuutta. Ihmiset haluavat asua paikoissa, joissa voivat osallistua kulttuurin tuottamiseen tai kokemiseen. Pirkkalan kunnan sivuille voisi perustaa linkin, johon halukkaat kulttuuri alan esiintyjät voivat linkittäytyä. Linkin kautta yritykset, yhdistykset ja yksityiset voivat tilata esiintyjän/esiintyjät eri tilaisuuksiin. Valtakunnallisella tasolla aktiivinen kuntayhteistyö luo mahdollisuuksia oman kunnan kulttuurituotannon esille tuomiseen olemassa olevan verkostomme n. 4000 kyläyhdistyksen ja kylätoimikunnan, satojen kaupunginosayhdistysten, 54 Leader- ryhmän sekä 19 maakunnallisen kyläyhdistyksen kanssa. On huomioitavaa että, kylätoiminnan piirissä tehdään vuosittain noin sadan miljoonan euron arvosta vapaaehtoistyötä. Kansainvälisellä tasolla kulttuuritoimintaa on mahdollista kehittää ja tehostaa aktivoimalla Pirkkalan ystävyyskunta toimintaa.

”Vain yhdessä toimien voimme edistää ja vaalia kuntamme rikasta taide- ja kulttuurielämää”.

 

Anian kylän kehittäminen ja tunnettavuus

 

Anian koulun käyttötarkoitus monipuolisemmaksi tulee kartoittaa mm. mahdollisesti ympärivuotiseen kulttuuri käyttöön sekä mahdollistaa käyttö kyläyhdistyksille joilla ei ole tiloja. Kesäisin koululla toimii Anian kyläyhdistyksen kesäkahvila ja talvisin kerran viikossa kylän jumppa ryhmä. Koulu toimii myös juhla- ja kokoustilana. Viimeaikaisia toimia Anian kylän ja Anian koulun tunnetuksi tekemiseen ovat: Anian lintupuisto projekti, sen linkittäminen Pirkan polut hankkeeseen sekä Tampere-Pirkkala pyöräilykarttaan. Linkitykset hyödyntävät Anian kyläyhdistyksen kesäkahvila toimintaa ja tänä kesänä koululle kahvilan yhteyteen avattavia kesänäyttelyitä. Pirkkalan kunta täyttää vuonna 2022 sata vuotta ja näen Anian lintupuiston yhtenä osana; Pirkkala 100 luontotekoa kampanjassa. Anian lintupuistolla on ohjaus ryhmä, joka saa asiantuntia-apua Pirkkalan ympäristöyhdistys ry:ltä. Lintupuistotietouden levittämisessä Pirkan kylät ry on tukenamme. Kyläni Kranstolpan kaunista rantaa voisi kehittää/visioida ja tulevaisuudessa linkittää esim. venematkailu kohteeksi. Infran toimivuus on taattava myös Anian kylän alueella. Etätyö on mahdollista vain nopean tiedonsiirron kylissä.

 

Omakotitalotontit ja maallemuutto

 

Yksityisten maanomistajien tulisi saada rakennusoikeuksia haja-asutusalueilla. Etätyöt ovat mahdollistaneet maallemuuton ja perheiden yhdessä olo on kääntänyt syntyvyyden kasvuun. Maallemuuton kysyntään tulee vastata myös maaseudun asuntotarjontaa ja asumisvaihtoehtoja monipuolistamalla. Esimerkiksi yli puolimiljoonaa kesämökkiämme voisi olla nykyistä helpommin muunnettavissa vakituiseen asumiseen edellyttäen että rakennus on kunnossa. On huomioitavaa että 1,5 miljoonaa asukasta vaihtaa asuntoa puoleksi vuodeksi kesämökille.

 

Arja muistuttaa. Vaikka valtakunnalliset asiat ovat vahvasti esillä myös kuntavaaleissa, niissä valittavat valtuutetut päättävät oman kuntansa asioista.

 

FACEBOOK ARJA KROSSBECK-JUHOLA

FACEBOOK ANIAN LINTUPUISTO

KUVATAITEILIJA ARJA KROSSBECK