Johanna Kyckling

 Johanna on 57-vuotias projektipäällikkö ja hallinnon asiantuntija. Koulutukseltaan yo-merkonomi ja HSO-tradenomi. Syksyllä 2021 hän valmistuu henkilöstöpäälliköksi.

Merkittävimmän osan työurastaan hän on työskennellyt isoissa kotimaisissa ja globaaleissa sekä  pienissä ja keskisuurissa IT-alan yrityksissä. Puolisonsa kanssa asuessaan Yhdysvalloissa ja HongKongissa Johanna on saanut  mahdollisuuden tutustua erilaisiin ihmisiin, kulttuureihin ja toimintatapoihin, jotka hän kokee arvokkaana elämänkokemuksena toimiessaan vapaa-ajalla, työelämässä ja miksi ei politiikassakin.

- Johanna on viidennen polven tamperelainen. Vehreästä Pirkkalan Kurikasta hän löysi miehensä kanssa tontin kodilleen vuonna 2000. Valinta osoittautui oikeaksi.

Perheeseen kuuluu aviomies ja 20-vuotias tytär sekä Jack Russellin terrieri Max, joka huolehtii perheen ulkoilutuksesta.

VAALITEEMAT

 

- Tärkeänä hän kokee perheen yhteiset hetket sekä tapaamiset ystävien kanssa, unohtamatta hänelle tärkeitä 90-vuotiaita vanhempiaan. Aikaa löytyy lisäksi golfiin, dekkareiden lukemiseen, puutarhanhoitoon ja lenkkeilyyn sekä järjestötoimintaan. Johanna onkin aikaansaava nainen.

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

- Johannalla on Pirkkalassa asuessaan ollut lukuisia luottamustehtäviä. Hän on toiminut puheenjohtajana Pirkkalan Kurikankulman koulun ja Pirkkalan yläasteen vanhempainyhdistyksissä. Hän kuuluu Lions Club Pirkkala Pirkattariin, jossa on ollut varapresidenttinä ja pari vuotta presidenttinä.

Johanna valittiin Pirkkalan Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtajaksi kuluvalle kaudelle ja Pirkanmaan Kokoomusnaisten piirihallitukseen. Hän on myös tarkastuslautakunnan varajäsen.

 

- Politiikkaan Johanna tuli mukaan syksyllä 2020. Luottamustehtävät toimivat vauhdittajina lähteä ehdokkaaksi. Hän haluaa olla osaltaan vaikuttamassa päätöksiin, joilla mahdollistetaan kuntalaisille viihtyisä elinympäristö ja monipuoliset sekä kehittyvät palvelut. Asuinkunnasta tulee pitää huolta. Maailma muuttuu, Suomi sen mukana. Pirkkalan on pysyttävä muutoksessa mukana ja pystyttävä visioimaan  tulevaisuutta, kestävällä tavalla.

 

Johannalle tärkeät asiat

 

  1. Lasten- ja nuorten hyvinvointi, osallisuuden ja osaamisen kehittäminen (ohjauksen, tukipalveluiden ja monipuolisten järjestettyjen harrastusmahdollisuuksien lisääminen).
  2. Työikäisten hyvinvoinnista huolehtiminen, ennaltaehkäisevät, yksilölliset terveydenhuoltopalvelut.
  3. Ikääntyneiden hyvinvointi (ohjauksen, tukipalveluiden ja monipuolisten järjestettyjen harrastusmahdollisuuksien lisääminen). Vanhusten koti- ja laitoshoitoon panostaminen.
  4. Työ ja työllisyys, yrittäjyyteen kannustaminen ja työllisyyden hoidon kehittäminen. Pirkkala voisi olla esimerkkikunta osatyökykyisten työllistäjänä.
  5. Luontoarvot,  virkistysmahdollisuuksien riittävä säilyttäminen.

 

Vaali-iskulause: Kestävä Pirkkala – Onnellinen asukas