Juha Hyttinen

Turvallisuus kuuluu kaikille

Olen Juha Hyttinen, syntyisin Kangasalta mutta nyt asunut Pirkkalassa 20 vuotta.

Pirkkalan kunnallispolitiikassa olen toiminut 10 vuoden ajan, aloittaen Pirkkalan Kokoomus ry:n hallituksessa 2011. Yhdistyksen sihteerinä olen toiminut kaksi vuotta ja puheenjohtajana vuoden ajan. Vuonna 2012 tulin valituksi kuntavaaleissa valtuustoon ja seuraavalla vaalikaudella pääsin varavaltuutetun paikalle, josta nyt tavoitteena ponnistaa takaisin valtuustoon. Edelliseltä vaalikaudelta on vielä toteutumatta tekemäni valtuustoaloite Lasten ja nuorten liikennepuiston rakentamiseksi Pirkkalaan. Tuota hanketta tulen puskemaan eteenpäin!

Yhdistystoiminta on myös yksi eniten aikaa vievistä harrastuksistani. Toimin tällä hetkellä puheenjohtajana Pirkkalankylän kyläyhdistyksessä, Tampereen Poliisilaulajissa ja Itä-Kangasalan Eräveikot - metsästysseurassa. Muihin harrastuksiini kuulukin siis metsästys ja kuorolaulu, sekä laulaminen muutoinkin. Ja loppuaika menee sitten omakotitalon pihatöissä ja nurkkien parantelussa.

ARVOT

Kun politiikka alkoi kiinnostaa lukioaikana, oli aika pian itsestään selvyys, että olen kokoomuslainen. Vaaleissa olen aina äänestänyt kokoomuslaista ehdokasta. Kokoomuksen jäseneksi liityin samana vuonna kun Sauli Niinistö oli ensi kertaa ehdolla Presidentiksi 2006. Kokoomuksen arvot, vapaus, vastuu, tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja välittäminen ovat minunkin arvojani. Haluan myös olla aktiivinen uudistaja arvopohja ja perinteet säilyttäen. 

 

VAALITEEMAT

Turvallisuus kuuluu kaikille. Turvallisuus on laaja käsite ja monesti on vaikea hahmottaa, mitä kaikkea se on ja miten sitä voisi parantaa. Olen toiminut poliisin virassa 32 vuotta ja nähnyt siinä ajassa aika laajan kirjon erilaista turvattomuutta ja sen parantamiseksi tehtyjä suunnitelmia. Koen tällä kokemuksella olevani jonkin tason asiantuntija kun puhutaan turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Erityisesti haluan nostaa esiin

-Kodin, asumisen ja perheen turvallisuuden

-Lasten ja nuorten turvallisuuden ja siihen voimakkaasti liittyvän syrjäytymisen ehkäisyn sekä

-Ikäihmisten turvallisuuden.

 

Muina teemoina nostan esiin vesiliikenteen, veneilyharrastuksen ja satamarakentamisen kunnassamme. Tärkeitä ovat myös liikuntapaikat ja harrastusmahdollisuudet kunnassamme. Asumisen mahdollisuuksia tulee kehittää siten, että kerros- ja rivitalorakentamisen rinnalla pidetään vahvasti myös omakotiasumisen mahdollistaminen ja lisääminen.

 

Motto: "Turvallisuuden tunne ja hyvin sävelletty musiikki antavat elämälle merkityksen" 

 (c) Hatè I-T