Mikko Pitkänen

Moi,

Olen ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa. Lähden mielenkiinnolla oppimaan uutta ja vaikuttamaan kotikuntani Pirkkalan asioihin sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteilla.

 

Taustastani

Olen muuttanut Pirkanmaalle opiskelemaan 1991. Syntynyt olen 1971 Oulussa. Lapsuuden ja nuoruuden asuin Kempeleessä, jossa kävin koulut ja Lukion. Pirkkalaan muutimme, kun rakensimme talon Sorkkalantien varteen vuosien 1999-2002 aikana. Perheeseeni kuuluvat vaimo Marja-Liisa ja kaksi aikuista tytärtä Pauliina ja Katariina. Tärkeä osa meidän perhettä on myös corgi-koira Minni.

 

Olen peruskoulutukseltani diplomi-insinööri Tampereen Teknillisestä Korkeakoulusta vuodelta 1997. Opinnoissa ja alkuvaiheen työuralla keskityin ohjelmistojen kehittämiseen, ja olenkin saanut työurani aikana olla monessa mielenkiintoisessa kehityshankkeessa mukana erilaisissa rooleissa. Nykyisin toimin johtajan tehtävässä Elisa Oyj:n Yritysasiakaspuolella . Olen työni puolesta ollut vuosien aikana erittäin paljon tekemisissä julkisen hallinnon kanssa erilaisissa hankkeissa ja tehtävissä, joten kuntien ja kaupunkien toiminnot ovat minulle erittäin tuttuja. Uskon niiden olevan minulle luonteva paikka toimia, vaikka olen vielä ottamassa poliittisen uran ensiaskelmia.

 

Yritykset ja yrittäjät ovat minulle päivittäinen yhteistyörajapinta työssäni. Olen erinomaisella näköalapaikalla, josta näen eri kokoisten yritysten ja yrittäjien erilaisia tarpeita koko Suomen alueelta. Isossa kuvassa suomalaiset yritykset voivat tällä hetkellä hyvin, mutta tähän ei saa tuudittautua, koska kilpailutilanne markkinoilla on haastava niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Kilpailu itsessään on mielestäni hyvä asia, ja se kehittää yrityksiä. Kunnan ja kuntapäättäjien tehtävä on luoda Pirkkalaan aivan jokaiselle yritykselle ja yrittäjälle erinomaiset edellytykset kehittyä, kasvaa ja menestyä kilpailuilla markkinoilla. Tämän menestyksen mahdollistamisen suhteen uskon, että pystyn omalla osaamisella auttamaan sekä kuntaa, kuntalaisia että yrityksiä monipuolisesti sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä.

 

Julkisen talouden ja hallinnon puolella on osa-alueita, joista minulla on jo osaamista ja kokemusta vuosikymmenien ajalta. Näistä on muodostunut monipuolisesti näkemystä ja uskoakseni tästä osaamisestani tulisi olemaan paljon hyötyä kunnallisessa päätöksenteossa Pirkkalassa. Alle tiiviisti muutamia osa-alueita, joihin liittyvää kokemusta tai tietoa minulta löytyy:

- SOTE-organisaatiot, toiminta, uudistukset, näiden valmistelu ja nykytila koko Suomen laajuudessa sekä julkisen että yksityisen sektorin näkökulmasta.

- Turvallisuuskriittisten viranomaisten toiminta, kehittäminen ja nykytila (Sisäministeriö, Pelastustoimi, Poliisi, Rajavartiolaitos, Tulli, Ensihoito, Puolustusvoimat, Hätäkeskuslaitos).

- Kaupunki ja kuntatoimijoiden toiminta, rakenteet, strategiat ja päämäärät esim. kunnan tai kaupungin sisällä järjestetyt toiminnot, yhteistoiminta usean kunnan tai kaupungin kanssa (yhteishankinnat, yhteishankintayksiköt, keskitetyt palvelut)

- Julkisen hallinnon kehityshankkeet joko kunnan tai kaupungin itsenäisenä toimintona tai yhteistyössä sekä pelkästään kotimaassa että kansainvälisesti.

- Digitalisaatio eri muodoissa ja toimintojen muokkaaminen hyödyntäen teknisiä ja teknologisia ratkaisuja. Esimerkiksi asiakaspalvelut, terveydenhuollon etähoito, asioinnin hankkeet

- Yhteistyö ministeriöiden, virastojen, kaupunkien ja kuntien organisaatioiden ja toimijoiden kanssa useissa eri muodoissa.

- Kehitys-, innovaatio- ja start up -toiminta eri muodoissa kuntien ja kaupunkien tarpeisiin. Osaamista ja näkemys kertyi mm. Forum Virium Helsingin hallituksen jäsenä useiden vuosien aikana.

- Ja tietysti kaikki asiat mitkä liittyvät ICT-hankkeisiin tai -palveluihin. Oma osaamiseni ulottuu leveästi ja syvällisesti teknisistä ja teknologisista kysymyksistä käyttäjien käyttökokemuksien tutkimiseen ja kehittämiseen saakka.

Minun harrastukseni

 

Olen aktiivinen harrastaja. Urheilu on ollut osa elämääni aina ja on nykyisin muuttanut jo muotonsa kuntoiluksi. Olen innokas tenniksen pelaaja ja vuosia käynyt säännöllisesti aikuisvalmennuksessa ja pelaamassa useamman kerran viikossa. Uusin intohimoni löytyi viime vuonna. Tämä on frisbeegolf, jossa yhdistyy luonnossa liikkuminen ja kuntoilu. Lisäksi tärkeässä roolissa on arkiliikunta, kuten esimerkiksi kävely, pihatyöt, puutyöt.

 

Olen myös ollut aktiivinen harrastaja yhdistysten ja järjestöjen vastuurooleissa. Olen kokenut erittäin mielekkääksi toimia yhdistysten hallituksissa ja erilaisissa puheenjohtajarooleissa vuosien aikana.

 

Näihin voi tutusta tarkemmin minun kotisivujen kautta. mikkopitkanen.fi

Minulle tärkeitä asioita Pirkkalassa

 

  • Pirkkalan kunnan ja Pirkanmaan elinvoimaisuus
  • Uskon vahvasti hyvää koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, jolle luodaan edellytykset laadukkaalla varhaiskasvatuksella ja opetuksella.
  • Harrastamisen ja harrastusten mahdollistaminen aivan jokaiselle kuntalaiselle on tärkeää, ja harrastamiseen pitää luoda hyvät edellytykset.
  • Elinvoimaisuus syntyy tasapainoisesta kuntataloudesta, jonka edellytys on maltillinen kasvu.
  • Kasvu syntyy luomalla yrityksille ja yrittämiselle hyvät toimintaedellytykset kunnassa.
  • Suunnitelmallisella kaavoittamisella ja tämän toteuttamisella varmistetaan oikeansuuntainen muuttoliike Pirkkalaan lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.
  • Kannatan joukkoliikenteen kehittämistä ja mielestäni raitiovaunuliikenteen mahdollisuudet tulee selvittää. Päätökset tehdään siinä vaiheessa kun on riittävästi tietoa saatavilla.
  • Kokonaisverotus ei mielestäni saa nousta nykyisestä.
  • Julkishallinnon ja kunnan palveluiden järjestämisessä uskon laadukkaaseen ja tehokkaaseen yksityinen-julkinen-yhteistyöhön.
  • Uskon osallistavaan ja vastuulliseen päätöksentekoon, mikä tarkoittaa monipuolisesti eri näkökulmien huomioon ottamista mm. kestävä kehitys, luonto, talous, sosiaaliset kysymykset, suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys.

Yhteystiedot

Lisää minusta ja ajatuksistani voit lukea kotisivuilta: mikkopitkanen.fi

 

Lisäksi olen aktiivinen näissä foorumeissa:

LinkedIn

Facebook

Twitter

Instagram

 

Olen myös aktiivinen WhatsApp -sovelluksen käyttäjä, joten viestit tavoittavat sen kautta minut hyvin.

gsm 040 822 7250

Sorkkalantie 133, 33980 Pirkkala