Niilo Rautionmaa

VAKAATA JA KESTÄVÄÄ TALOUTTA EI OLE

ILMAN VAKAATA JA KESTÄVÄÄ LUONTOA

Pirkkalassa kuntavaalien 2021 teemani ovat:

  • Verotaso tulee jäädyttää olemassa olevalle tasolle.
  • Investointien tuotot tulee käyttää investointien maksamiseen.
  • Kehityksen huomioitava luonto, ekologinen kompensaatio.
  • Joukkoliikenteen kehittäminen
  • Lähipalveluille mahdollisuus – elinvoimaa yrittäjistä
  • Seudullinen yhteistyö

Verotaso tulee jäädyttää olemassa olevalle tasolle

Jokainen käytetty euro vaikuttaa luontoon ja näin olemassa oleva verotaso tulee jäädyttää nykytasolle. Jäädytyksellä suojataan jo hyvän palvelutason omaavassa Pirkkalassa kulutuksen lisääntymistä ajanjaksolle, jolloin selvitetään kunnan toimintojen kokonaisvaikutukset luontoon eli ekologisuuteen. Hyvää palvelua ei saada paremmaksi pienellä rahalla, joten hyöty nähden haittoihin on pieni. Sisällön kehittäminen ja uusien toimintatapojen löytäminen on ratkaisevammassa asemassa. Jäädytys ei tarkoita, etteikö veroja voitaisi laskea niin todetessamme, kaikki rahan tuhlaus on luontoa vastaan.

 

Investointien tuotot tulee käyttää investointien maksamiseen

Investointien tuotot kuten kaavoitus ja maanmyynti tulot tulee käyttää palveluinvestointeihin kuten päiväkotien, koulujen, vanhusten asumisen ja liikennöintialustojen ylläpitoon ja rakennusvelan maksamiseen. Nykyään tätä tuloa käytetään paikkaamaan kunnan käyttötalouden menoja.
Mikä olisi enemmän yli luonnonvarojen elämistä kuin tämä? Kunnan käyttötalousmenot tulee suhteuttaa käytettävissä olevaan tuloon, joka lasketaan ekologisesti kestäväksi. Kun pääsemme ekologisesti kestävään budjettiin, kunnan lähiluontoa ei tarvitse tuhota elämiseen.

Kehityksen huomioitava luonto, ekologinen kompensaatio

Olemassa oleva palvelutarjonta tulee inventoida ja niiden muutokset, uusien kohteiden kehitys tai rakentaminen tulee huomioida aina luonnon tasapainon kautta. Tähän käytetään ekologista kompensaatiota. Pirkkalan tulee kasvavana ja maa-alaisesti pienenä kuntana huomioida ekologinen kompensaatio, jossa kompensaatio voidaan huomioida kuntarajojen ulkopuolella. Luonto on kokonaisuus, joka ei huomioi ihmisten rajoja.

 

Joukkoliikenteen kehittäminen

Joukkoliikenteen toimivuus on tae alueen elinvoimaisuuden säilymisestä ja mahdollistaa sen kasvun. Liikkumisen helppous tulee olla automaatio ja Pirkkalan keskustasta tulee päästä tulevaisuudessakin ilman vaihtoja Tampereen keskustaan. 

 

Lähipalveluille mahdollisuus – elinvoimaa yrittäjistä

Pirkkalan keskustan kehittäminen on kunnan tulevaisuuden kannalta tärkein yksittäinen toimi. Elinvoimaisen keskustan valiokunnan varapuheenjohtajana olen ollut mukana tätä jo tekemässä (linkki https://pirkkala.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2900145&version=1). Tulevassa on tärkeää, että tätä kehitystä ajetaan kunnassa tarmokkaasti. Uuden asutuksen sijoittaminen laadukkaasti rakennettuun ympäristöön luo palvelujen tarjoajille elinvoimaa ja näin pirkkalaisille lähipalveluja