Pirkko Ruotsalainen

Olen koulutukseltani KTM ja Ekonomi.

Olen 65 vuotias ja asun mieheni kanssa Haikassa. Meillä on kaksi aikuista lasta sekä kaksi lastenlasta, joiden kanssa puuhaan lähes päivittäin. He asuvat myös Haikassa.

Olen Pirkkalan Kokoomusnaisten hallituksessa rahastonhoitajana.

Työelämä

Olen työskennellyt mm. Hewlett-Packardilla tietokone- ja lääketieteen mittauslaitteiden myynnissä. Työskentelin myös useita vuosia Sveitsissä ja Saksassa. Pisimmän työrupeaman eli 24 vuotta, tein Tampereen Teknillisessä Yliopistossa mm. controllerina ja kehittämispäällikkönä, josta jäin eläkkeelle kaksi vuotta sitten.

Liikunta

Olen intohimoinen kuntoliikkuja. Aloitin juoksemisen 12 vuotiaana ja jatkan sitä edelleen. Lisäksi käyn kuntosalilla, Pilates-tunneilla, hiihdän, kävelen, laskettelen, vaellan luonnossa ja teen pyöräretkiä. Uutena harrastuksen olen aloittanut golfin pelaamisen.

Käymme perheen ja ystäviemme kanssa usein vaellusretkillä Alpeilla sekä teemme pyöräretkiä niin

Keski-Euroopassa kuin Suomessakin.

Vapaaehtoistyö

Olen Pirkkalan kunnan vertaisohjaaja ja kävelynystävä. Ulkoilutan Pirkkalan vanhainkotien vanhuksia ja ohjaan heitä myös Kyöstin vanhainkodin kuntosalilla. Koronan vuoksi nämä tehtävät ovat nyt tauolla.

Olen Lions Pirkkala Pirkattaret perustajajäsen. Järjestämme erilaisia varainkeruukampanjoita auttaaksemme nuoria ja vähävaraisia perheitä. Myös Lionsissa ulkoilutamme Pihlajakodin ja Lehmuskodin vanhuksia ja järjestämme heille konsertteja sekä muuta sosiaalista ja virkistävää ohjelmaa, kuten esimerkiksi kesäretkiä Arboretumiin.

Pyrimme Lions Klubissa parantamaan lasten ja nuorten liikkumista eli fyysisen aktiivisuuden lisäämistä. 7 - 12 vuotiaiden tulisi liikkua vähintään 1 - 2 tuntia päivässä. Olemme järjestäneet jo usean vuoden ajan ”Unelmien Liikuntapäivä”-tapahtumaa Pirkkalassa muiden Pirkkalan Lions klubien kanssa Pirkkalan urheilukentällä. Tapahtumassa esitellään monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja, joihin nuoret voivat osallistua.

Nuorille on myös jaettu stipendejä ja urheiluvälineitä, jotta he voivat harrastaa liikuntaa. Olemme tukeneet stipendeillä myös vammaisurheilua.

 

Haikan Omakotiyhdistys ry

Toimin sihteerinä Haikan Omakotiyhdistyksessä, joka täytti viime vuonna 80-vuotta. Haikan lavalla voi järjestää muun muassa juhlia, tansseja, teatteriesityksiä ja jumppatunteja. Lavalla on järjestetty myös kesäkirkko jo 10 vuoden ajan.

 

Haikan Omakotiyhdistyksen tarkoituksena on huolehtia Haikan luonnosta, rannoista ja alueen viihtyvyydestä, pitää kunnossa omakotialueen yhteisiä alueita ja valvoa yhteisten alueiden käyttöä sekä säilyttää Haikan erityislaatuinen yhteisöllisyys.

Arvot

 

1. Vastuunkanto - tahto tehdä hyvää

Lähtökohtaisesti kaikkien pitää kantaa vastuu itsestään. Yhteiskunnassamme on kuitenkin ihmisiä, jotka eivät siihen kykene. Heitä meidän pitää auttaa. Meillä pitää olla aito tahto tehdä hyvää lähimmäisille ja yhteisölle.

2. Sivistys ja koulutus

Jokaisella tulee olla mahdollisuus oppia, kouluttautua, sivistää ja kehittää itseään niin, että pystyy elämään täysipainoista ja onnellista elämää hankkimalla toimeentulon itselleen ja mahdolliselle perheelleen.

3. Turvallisuus

Ihmisten on saatava elää ilman pelkoa ja väkivaltaa, ilman koulukiusaamista, ilman rasismia, ilman syrjintää. Turvallisuus tulee taata jokaiselle.

4. Ympäristö ja luonto

Ympäristö ja luonto ovat mielestäni ihmisen hyvinvoinnin peruselementtejä. Niitä pitää vaalia ja kehittää kestävästi.

5. Suomi, isänmaallisuus

Suomen täyttäessä 100 vuotta, korostuivat vanhempiemme ja isovanhempiemme sodissa tekemät uhraukset Suomen puolesta ja se, että olemme itsenäinen valtio, mitä ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Suomi on hyvä maa elää.

Asuimme mieheni työn vuoksi useita vuosia Saksassa ja Sveitsissä. Meille tarjottiin Sveitsin kansalaisuutta, mutta halusimme silti palata Suomeen.

 

Vaaliteemat

 

Kunnianhimoiset tavoitteet

Kaikessa mitä teemme, pitää olla kunnianhimoiset tavoitteet. Olemme tutkitusti Suomen onnellisin kunta. Kaikessa muussakin meidän pitää pyrkiä olemaan paras. Oli sitten kyse esimerkiksi kuntataloudesta, palveluista tai yrittäjäystävällisyydestä. Tavoitteiden pitää olla selkeät ja mitattavat.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkuvan parantamisen mallia ja tehokkuutta kaikessa toiminnassa.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Kunnan tulee huolehtia siitä, että lapsilla ja nuorilla on riittävästi monipuolisia liikuntamahdollisuuksia ja että kaikille lapsille ja nuorille taataan vähintään yksi liikuntavaihtoehto.

Vanhusten hyvinvointi

Pirkkalan kunnan vanhainkotien ja myös kotona asuvien vanhusten hyvinvoinnin tukeminen tarjoamalla erilaisia liikunta-aktiviteetteja ja myös sosiaalista toimintaa kuten yhdessä kirjojen lukemista, valokuvien katselemista ja keskustelua vanhuksia kiinnostavista aiheista.

Vapaaehtoistyö

Kunta voisi hyödyntää ja käyttää vertaisohjaajia ja muita vapaaehtoisia enemmän ja monipuolisemmin eri tehtäviin, kuten esimerkiksi

- yllämainittujen vanhuksille tarjottaviin liikunta- ja sosiaalipalveluihin

- koulukiusaamisen estämiseksi valvojina kouluissa välitunneilla ja tarvittaessa myös koulumatkoilla oppilaiden saattajina

- maahanmuuttajien kotouttamisessa ja integroinnissa

Jos pystyy auttamaan muita, myös tekijä saa siitä hyvän mielen.

Yhteistyö ja kaikkien voimavarojen käyttäminen

Kunnan yritysten ja asukkaiden yhteistyötä pitää pystyä kehittämään niin että kaikkia voimavaroja käytetään kunnan ja kuntalaisten hyväksi esimerkkeinä vertaisohjaajien käyttö vanhuksille tarjottavissa liikunta-, sosiaali- ja muissa hyvinvointipalveluissa, koulukiusaamisen ehkäisemisessä ja myös maahanmuuttajien integroinnissa ja kotouttamisessa.

Väestön ikääntyessä tukea tarvitsevien määrä kasvaa ja samalla kasvaa myös hyväkuntoisten auttamishaluisten vapaaehtoisten määrä.

Pirkkalaan pitäisi perustaa foorumi, joka hyödyntää kunnan, yrittäjien ja asukkaiden ideat ja voimavarat kunnan kehittämiseksi - ”PIRKKALAN KEHITTÄMÖ”. Tämä foorumi voisi myös arvioida kunnan onnistumista hankkeissa ja tehtävissä. Foorumi olisi kuntalaisten ääni, jota päättäjät ja virkamiehet voisivat hyödyntää tehtävässään.

Kunnan talous

Ekonomina koen, että kunnan ja sen asukkaiden hyvinvoinnin perusta Pirkkalassa on kestävällä pohjalla ja tasapainossa oleva kunnan talous. Jokaisella kuntalaisella pitää olla mahdollisuus tehdä työtä, ansaita elantonsa ja elää laadukasta elämää.

Huoltosuhde

Väestön ikääntyminen luo julkistaloudelle haasteita. Kysymys on väestön ikärakenteesta ja siitä seuraavasta huoltosuhteesta. Hyvinvointimenojen rahoittaminen vaikeutuu: maksajia on jatkuvasti entistä vähemmän ja saajia - joihin itsekin kuulun - entistä enemmän. Työttömyysastetta tulisi alentaa ja luoda ihmisille työpaikkoja. Rakennetyöttömyyden pienentämiseksi työttömiä tulisi kouluttaa sellaisiin uusiin ammatteihin, joihin on työtä tarjolla. Hyvinvointimme perustuu työnteolle.

Huoltosuhteen muutos parempaan suuntaan edellyttää työllisten määrän eli työtuntien lisäämistä tai työn tuottavuuden kasvua kun halutaan välttää veroasteen nousu tai lainan ottaminen.