Regina Hiidenhelmi

Regina Hiidenhelmi

(sitoutumaton)

  • Regina asuu Pereellä puolisonsa, lähes vuoden ikäisen poikansa ja kahden kissan kanssa.

 

  • Regina on taloushallintotiimin esihenkilö ja työssä hänelle tärkeitä asioita ovat ihmiset, työhyvinvointi ja uusien työtapojen kehittäminen. Hän onkin päässyt työskentelemään useiden AI- ja RPA-projektien parissa ja seuraa mielenkiinnolla muuttuvia teknologioita ja työkulttuurin kehittymistä ihmislähtöisempään ja samalla dynaamisempaan suuntaan.

 

  • Regina on toiminut Pirkkalassa kokoomusyhdistysten hallituksissa ja omaa vankan oikeistolaisen ja liberaalin elämänasenteen. Hänelle tärkeitä ovat yksilönvapaus- ja vastuu, pyrkimys vaikuttaa omaan ja muiden hyvinvointiin, sekä se, että kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti ja kaikista pidetään huolta.

 

  • Reginan mielestä kaikkien tarpeet tulee huomioida iästä tai perhestatuksesta riippumatta. Erityisen tärkeää on kuitenkin huolehtia lapsista ja nuorista, koska he tekevät tulevaisuuden maailman. Ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa, koska se on satsaus huomiseen. Työllisyyteen tulee panostaa jatkuvasti. Myös turvallisuus on erittäin tärkeä asia. Kunnassa toiminnan tulee olla pätevää, tehokasta ja yhteistyön tulee sujua saumattomasti eri tahojen välillä.

 

  • Regina on optimisti ja näkee sen suurimpana voimavaranaan. Iloisella elämänasenteella on helpompi pyrkiä parempaan ja luoda merkityksellisiä ihmissuhteita.

 

  • Regina harrastaa viinejä ja oluita, hyvää ruokaa, kirjallisuutta ja historiaa.

 

  • Regina haaveilee maailmasta, jossa teknologia on niin kehittynyttä, että kaikille on saatavilla riittävästi resursseja muun muassa uusien energialähteiden myötä. Siksi koulutus ja tutkimus pitää olla riittävän hyvällä tasolla ja esimerkiksi lapsille ja nuorille riittävästi tiedeopetusta tarjolla.

 

  • Motto: Investoidaan ihmiseen ja teknologiaan.