Sanna Kare

Olen syntynyt Pirkkalassa ja asunut täällä lähes koko ikäni opiskeluaikaa lukuun ottamatta. Perheeseeni kuuluu tietotekniikka-alalla työskentelevä aviomies ja 14-, 12- ja 2-vuotiaat pojat.

Olen käynyt kansainvälisen IB-lukion Tampereella ja opiskellut sen jälkeen yliopistossa Englannissa ja Suomessa. Minulla on Englannista Bachelor of Arts -tutkinto (kansainvälinen politiikka ja historia) ja Tampereen yliopistosta YTM (kansainvälinen politiikka) ja HuK (englannin kääntäminen ja tulkkaus) -tutkinnot. Työurani alkoi teknisen viestinnän alalla kansainvälisissä yrityksissä, missä viihdyin noin 10 vuoden ajan. Sen jälkeen olen hoitanut lapsiani kotona, tehnyt käännöstöitä ja täydentänyt opintojani opiskelemalla opettajaksi. Hoidan tällä hetkellä nuorinta lastamme kotona ja teen myös jonkin verran töitä. Olen ammatiltani yhteiskuntaopin, historian ja englannin aineenopettaja sekä suomentaja.

Harrastan agilityä, ratsastusta, lukemista ja kirjoittamista. Meillä on kaksi havannankoiraa. Olen ollut jo pitkään mukana yhdistystoiminnassa (tällä hetkellä toimin Naistenmatkan koulun vanhempainyhdistyksessä ja Pirkkalan MLL:ssä). Minulla on karjalaisia sukujuuria, joten olen myös Karjalan Liitto ry:n, Kurkijoki-seuran ja Pirkkalan Karjala-seura ry:n jäsen. 

 

Olin mukana kunnallisvaaleissa vuonna 2012. Minut valittiin Pirkkalaan varavaltuutetuksi ja toimin myös teknisen lautakunnan varajäsenenä. Vuoden 2017 kuntavaaleihin en osallistunut.

Olen sitoutumaton, en kuulu mihinkään puolueeseen. Aion osallistua päätöksentekoon aktiivisesti ja asioihin huolella perehtyen niin, että voin seistä tehtyjen päätösten takana.  

Minulle tärkeitä teemoja ovat: 

  • lapset ja lapsiperheet
  • ikäihmisten hyvinvointi
  • terveyspalvelujen säilyminen Pirkkalassa
  • luontoa kunnioittaen suunniteltu asuinympäristö
  • kunnan positiivisen kehittämisen mahdollistava yrittäjyyttä arvostava taloudenpito 
  • hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys. 

Kannatan Lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönottoa Pirkkalassa. Lasten näkökulma tulee muistaa ja heitä pitää kuunnella aina heitä koskevia päätöksiä tehtäessä. Lasten näkökulma tulisi pitää mielessä myös silloin, kun ei suunnitella jotakin suoraan lapsille tarkoitettua, kuten vaikkapa koulua. Ajattelutapaa ja toimintamalleja tulisi muuttaa siten, että päätöksiä tehtäessä arvioitaisiin, kuinka kyseinen päätös tulee vaikuttamaan lasten arkeen nyt ja tulevaisuudessa. Tehokkuus on toki tärkeää, mutta se ei saisi koskaan mennä turvallisuuden ja toiminnallisuuden edelle.  Esimerkiksi koulujen ja päiväkotien piha-alueet olisi suunniteltava niin tilaviksi, että lapsilla on mahdollisuus leikkiä ja liikkua. 

Tärkeää on myös varmistaa kaikille koululaisille turvallinen koulutie. Tein keväällä adressin alikulun saamiseksi Naistenmatkan tien ali Soljan alueelle. Kunta on rakentamassa alueelle kesän aikana kahdet liikennevalot, mutta näen tämänkin tilapäisratkaisuna enemmän kuin lopullisena ratkaisuna, koska liikennevaloissa on sama ongelma kuin Soljassa nyt käytössä olevissa suojateissä: lapsi joutuu edelleen ylittämään vaarallisen vilkkaan tien liikenteen seassa.  

Ajan kuntalisän palauttamista Pirkkalaan. Tämä tukee lapsiperheiden hyvinvointia toisen vanhemman hoitaessa lasta kotona.

Ympäröivä luonto tulee huomioida jo siinä vaiheessa, kun rakennettavia alueita kaavoitetaan.  Luonnon ehdoin toteutetut monikäyttöiset virkistys-, liikunta- ja leikkipaikat muodostavat tärkeän osan asumisviihtyvyyttä. Pirkkalaan voitaisiin esimerkiksi rakentaa laaja leikkipuisto- ja virkistysalue, jonka yhteydessä olisi vaikkapa kahvila-ravintola ja kulttuuritoimintaa. 

Moottoritien kehitysvaihtoehtoja mietittäessä olisi otettava huomioon, että Puskiaisten oikaisu jättäisi alleen kauniin Kurikkakallion ja muitakin hienoja virkistysalueita ja luontokohteita. Parempi olisi parantaa moottoritietä sen nykyisellä paikalla. Nykyisenkin moottoritien meluhaittoja täytyisi tutkia ja tehdä tarvittavat toimenpiteet haittojen minimoimiseksi. 

Kun vanhempani tulivat Pirkkalaan lähes 50 vuotta sitten, yhtenä tärkeänä perusteena tänne muuttoon oli alueen luonnonkaunis ympäristö. Luonnon läheisyys, hyvät palvelut ja eri-ikäisten ihmisten tarpeiden huomiointi ovat edelleen niitä syitä, miksi niin moni muuttaa tutkitusti onnellisten ihmisten Pirkkalaan.

 

FACEBOOK