Satu Friman-Mahkonen

Kuka olen?

Olen kotoisin Keski-Suomesta, Jyväskylästä. Vuonna 1997 muutin Tampereelle opintojen ja työn perässä.

Pirkkalaan olen muuttanut vuonna 2003 ja täällä Pirkkalassa olen viettänyt elämäni tärkeimmät vuodet, ajan lasten syntymän jälkeen. Pirkkalaan on nopeasti kehittynyt oma sosiaalinen verkosto, joka on pitänyt kiinni Pirkkalassa.

Olen 46-vuotias, Terveyden hoitaja AMK, työterveyspätevyys ja ensimmäiseltä koulutukseltani lasten sairaanhoitaja. Lääketeollisuudessa olen työskennellyt pisimmän urani asiantuntijatehtävissä.

Meillä asuu minun ja puolisoni lisäksi 2 lasta, 11- ja 15 -vuotiaat sekä villakoira Max.

Tällä hetkellä työskentelen työterveyshoitajana.

Vapaa-aika kuluu lasten harrastusten tukemisessa ja luonnossa ulkoillessa. Valokuvaus ja liikkumiseen liittyvät harrastukset ovat minulle eniten mielekkäitä.

Miksi lähdin kuntapolitiikkaan mukaan?

Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, politiikasta ja vaikuttamisesta. Vuoden 2017 kuntavaaleihin lähdin mukaan, kun sain puhelun Marko Jarvalta. Tulin valituksi vuonna 2017 valtuustoon ja siitä alkoi mielenkiintoinen matka. Luottamustehtäviä jaettaessa toimin hetken yhdyskuntalautakunnassa, jonka jälkeen siirryin hyvinvointilautakuntaan.

Pshp:n valtuuston jäsenenä olen toiminut koko valtuustokauden 2017-2021.

 

Yhdistystoiminnassa olen ollut mukana mm.

- Hämeen terveydenhoitajayhdistys hallituksen jäsen 2018-2020

- Pirkkalan kokoomus ry hallituksen jäsen 2019-

 

Eduskuntavaaleissa osallistuin Anna-Kaisa Ikosen vaalikampanjaan.

 

Sadun vaaliteemat:

 

”Kukaan ei tee päätöksiä yksin. Päätökset kuntalaisen parhaaksi tehdään yhdessä.”

 

Ikäystävällinen kunta

Ikäystävällinen kunta huomioi kaavoituksessa ja rakentamisessa ikääntyvän väestön. Välimuotoisen asumisen ratkaisuja myös Pirkkalaan! Ikäystävällinen kunta tarjoaa riittävästi osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia vanhuksille. Lakisääteisten ja muiden tukipalvelujen lisäksi tarvitaan kokoontumispaikkoja yhteisöllisyyden mahdollistamiseksi. Ikäihmiset ovat merkittäviä Pirkkalan kunnan vireyttäjiä ja palvelujen käytättäjiä. Ihminen tarvitsee ihmistä. Ikäihmisten kuulluksi tuleminen on tärkeä osa päätöksentekoa.

 

Lapsiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen kunta pyrkii vähentämään eriarvoisuutta lapsen arjessa. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omassa arjessaan. Jokainen lapsi tarvitsee turvallisen aikuisen. Harrastaminen tulisi olla jokaiselle lapselle mahdollista olipa kyseessä urheilu tai kulttuuriharrastukset. Lapsiperheiden kuulluksi tuleminen on tärkeä osa päätöksentekoa.

Nuorisoystävällinen kunta

Nuorisoystävällinen kunta edistää nuorten mahdollisuutta vaikuttaa. Olisko meillä tulevaisuudessa Pirkkalan Nuortenneuvoston tilalla Nuorisovaltuusto?

Nuoren kummivaltuutettu-toiminta vahvistaisi yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa. Kokemusasiantuntijoiden käyttäminen päätöksenteossa eli nuorten kuulluksi tuleminen on tärkeä osa päätöksentekoa.

Nuorten harrastusten tukeminen vaatii lisää uusia ideoita. Harrastustoimintaa tulisi mahdollistaa vielä enemmän kunnan, seurojen ja yhdistysten yhteistyön kautta.

 

Avoin päätöksenteko

Päätöksenteon tulee olla avointa ja keskustelevaa. Erilaisten näkemysten kohdatessa avoimessa vuorovaikutuksessa syntyy uusia, vielä upeampia asioita. Kuntalaisen kuunteleminen on tärkein valtuutetun tehtävä.

 

Oikeudenmukainen maapolitiikka

Maanhankinnan tulee perustua vapaaehtosiin kauppoihin ja vastuulliseen poliittiseen päätöksentekoon. Kunta tarvitsee asumisen ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin ihmisen elämänkaarella. Luonnonmukaisuuden säilyttäminen rakentamisen suunnittelussa on tärkeää. Luonto pyrittävä säilyttämään lähellä asumista.

 

Terveyttä ylläpitävä kunta

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä. Lakisääteisten toimintojen lisäksi päätöksen teossa tulee arvioida ja ottaa huomioon päätösten vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Toisen ja kolmannen sektorin toimintaa tulee hyödyntää entistä enemmän kuntalaisen terveyden edistämiseksi.

 

Vastuullinen talouspolitiikka on lahja lapsillemme

Vastuullinen, kauaskantoinen talouspolitiikka on kaiken kehityksen kivijalka. Kehittämällä jo olemassa olevaa toimintaa voimme saada enemmän aikaan kuin uutta hankkimalla.

Yhteisöllisyyttä lisää Pirkkalaan! Me olemme Pirkkala!

 

Voit lukea lisää Sadusta:

 

Yhdistyksen sivut

Facebook

 

Curriculum vitae

 

Tärkeimmät opinnot:

1995 Ylioppilas, Kesyn lukio, Jyväskylä

1999 Sairaanhoitaja, erikoistumisala lapset ja nuoret 120 ov, Tampereen Terveydenhuolto-oppilaitos

2002 Sosiaalipolitiikan abrobatur 15 ov, Tampere avoin yliopisto

2014 Ravitsemustieteen perusopinnot, Itä-Suomen Yliopisto 25op, Tampereen kesäyliopisto

2016 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 240 op, Terveydenhoitaja AMK

2020 Työterveyshuollon pätevöittävä moniammatillinen koulutus 15 op, Työterveyslaitos Tampere

 

Työkokemus:

Lastensairaanhoitaja, Tays, 1999-2003

Tuoteasiantuntija Nutricia medical ja Nutricia Baby Oy, 2003-2014

Tampereen kaupunki, Kotiutustiimi

Terveydenhoitaja, Tampereen kaupunki, Äitiys- ja lasten neuvola

Työterveyshoitaja, Terveystalo 2017

Työterveyshoitaja, Pirte Oy, työterveys ja lääkäriasema, 2018-

 

Luottamustehtävät:

Pirkkalan kunnanvaltuutettu 2017-

Yhdyskuntalautakunta 2017-2017

Hyvinvointilautakunta 2017-2021

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto 2017-2021

Maakuntavaltuuston varajäsen 2017-

Hämeen terveydenhoitajayhdistys hallituksen jäsen 2018-2020

Pirkkalan kokoomus ry hallituksen jäsen 2019-