Terhi Södö

Kuka olen?

Synnyin rakastavaan työläisperheeseen, vietin nuoruuden pohjoisessa, elin pitkähkön ajan sinkkuna pääkaupunkiseudulla tehden kolmea eri työtä ja Pirkkalaan muutettuani sain oivallisen mahdollisuuden päästä seuraamaan rakkaan yrittäjämieheni vastuullista ja sitoutunutta yrittäjäelämää. Olen kotoisin Oulusta, mutta asunut myös Rovaniemellä, Vantaalla, Tampereella ja vuodesta 2017 lähtien Pirkkalassa. Omaan avarakatseisen elämänasenteen ja uskon vahvasti, että jokaisella mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä tavalla tai toisella. En usko, että passiivisuus tuo onnea.

Vuonna 2003 valmistuin Helsingin yliopistosta kasvatustieteiden kandidaatiksi ja 2020 Tampereen yliopistosta kasvatustieteiden maisteriksi. Varhaiskasvatuksen parissa olen työskennellyt eri puolilla Suomea reilun 19 vuotta ja uskallan väittää, että tunnen ja tiedän hyvin, miten lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja elämän sujuvuutta voidaan tukea.

Luonteeltani olen helposti innostuva ja määrätietoinen. Suhtaudun asioihin positiivisella asenteella ja uskon yhteistyön voimaan. Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, eteenkin siitä, miten kunnasta saadaan paikka, jossa jokaisella on mahdollisuudet pärjätä, menestyä, osallistua ja olla onnellinen.

Pirkkalan Kokoomukseen liityin opiskeltuani Tampereen yliopistossa hallintotieteitä ja seurattuaan yrittäjämieheni elämää. Minulla heräsi vahva halu päästä mukaan politiikkaan ja vaikuttamaan kunnan asioihin. Toimin Pirkkalan Kokoomuksen hallituksessa ja Pirkanmaan Kokoomuksen piirihallituksessa varajäsenenä. Viime vuonna lähdin käynnistämään Pirkkalan Lastenliiton toimintaa, jossa toimin puheenjohtajana.

 

Lasten ja perheiden hyvinvointi

Lähellä sydäntäni ovat lapset ja lapsiperheet. Olen nähnyt ja kokenut monenlaisia kokemuksia perheiden kanssa ja huomannut, kuinka perheen hyvinvointi vaikuttaa lapseen ja päinvastoin. Perheen hyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu monista erilaisista seikoista ja on herkästi haavoittuva yhtälö. Minkään perheen koostumus ja kokoonpano ei ole toistaan huonompi tai parempi, vaan jokainen perhe on oma ainutlaatuinen ja tärkeä kokonaisuus. Perheiden erilaisuus edellyttää kunnalta herkkyyttä havaita erilaiset tarpeet. Samanlaiset massapalvelut eivät sovellu kaikille, vaan palveluja tulee eriyttää ja kohdentaa. Kaikille lapsille ei esimerkiksi ole paras vaihtoehto suuret lapsiryhmät, vaan osa lapsista hyötyisi pienemmästä lapsiryhmästä. Kunnan ei tarvitse tuottaa kaikkia palveluja itse, vaan osan voi antaa yksityisten toimijoiden hoidettavaksi.

 

Ennaltaehkäisevä työ

Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön koen erityisen tärkeäksi koko kunnan hyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökulmasta. On viisaampaa ja kustannustehokkaampaa tukea lasten ja perheiden hyvinvointia ennen kuin ongelmat alkavat ja pääsevät pahenemaan. Ennaltaehkäisevään työhön liittyy vahvasti myös taistelu koulukiusaamista vastaan. Koulukiusaaminen ei häviä pelkällä puhumalla vaan tarvitaan myös varhaislapsuuteen satsaamista.

 

Yhteisöllisyyden vahvistaminen

Tavoitteenani on yhteisöllisyyden herättäminen eli Pirkkalan me-hengen vahvistaminen. Erilaisten yhdistysten ja järjestöjen aktiivinen toiminta luo kansalaisten yhteisöllisyyttä ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa. Passivoitunut kunta ei voi hyvin. Passiivisuus ja ”ihan sama” asenne saa aikaan välipitämättömyyttä, mikä ei ole millekään kunnalle tai yhteisölle hyväksi. Ihan sama- asenne heikentää myös kunnan turvallisuutta ja vetovoimaisuutta. Aktiivinen ja osallistuva kunta voi hyvin, jolloin myös kuntalaisten ääni tulee tehokkaammin esille.

 

Yritysten huomioiminen

Pirkkalan kunnassa toimii useita eri kokoisia yrityksiä, joiden panostus kunnan ja koko Suomen hyvinvoinnille on erityisen tärkeää. Yrittäjyys vaikuttaa vahvasti kansantalouteen, josta hyötyy meistä jokainen. Kunnan tulee kaikissa päätöksissään ottaa huomioon yritysten hyvinvointi ja kuunnella heitä oikeasti ja välittävästi. Tavoitteenani on olla osaltani vaikuttamassa siihen, että Pirkkalan maine yrittäjäystävällisenä kuntana vahvistuu entuudestaan ja rakentuu todellisiin perusteisiin.

 

Asuntotarjonnan monipuolistaminen

Nykyaikana rakennetaan paljon kerrostaloja, vaikka useat kuntalaiset asuisivat mieluummin rivitalo- tai omakotitalossa. Toiveenani on, että Pirkkalan keskustan tuntumaan ja mahdollisen raitiovaunureitin läheisyyteen keskitettäisiin kerrostaloja ja keskustan ulkopuolelle rivi- ja omakotitaloja.

 

Pyhäjärvestä nauttiminen

Pirkkala sijaitsee kauniin Pyhäjärven rannalla, mikä on meille todellinen onnenpotku. Moni muu kunta on meille siitä taatusti kateellinen. Haluaisin tuoda järven olemassaolon kaikkien kuntalaisten iloksi ja nautinnoksi. Haluan, että järven virkistyskäyttöä lisätään sen luontoarvoja kunnioittaen. Pyhäjärvestä tulee voida nauttia maalta ja vesiltä käsin.

 

Sujuva liikkuminen ja logistiikka

Kunnan menestyminen tai menestymättömyys perustuu kasvuun. Kunnalla ei voi olla vetovoimaa ilman kasvua, eikä kasvua ilman vetovoimaa. Kasvuun vaikuttaa osaltaan sujuvat liikenneyhteydet ja vastaavasti kasvu korostaa sujuvien liikenneyhteyksien merkitystä.

 

Tietoon perustuva päätöksenteko ja yhteistyö

Tavoitteenani on perustaa kannanottoni tutkittuun tietoon. En pohjaa ajatuksiani ja näkemyksiäni vain ja ainoastaan omiin mielipiteisiini ja uskomuksiini, vaan haluan tuoda päätöksentekoon mukaan monipuolisesti erilaisia näkemyksiä ja tutkittua tietoa. Poliittiseen päätöksentekoon kuuluu vahvasti myös demokraattinen ideologia ja avoimuus. Tavoitteenani on vahvistaa yhteistyötä ja avointa vuoropuhelua eri poliittisten puolueiden välillä. Riitelemällä ja toisten nokittelemalla ei päästä pitkälle.

 

Kestävä kuntapolitiikka

Emme saa elää yli varojemme ja kaataa takaisinmaksun taakkaa tulevaisuuden veronmaksajille. Meidän tulee hoitaa kunnan asioita kestävällä tavalla ja katsoa päätöksiä kauaskatseisesti. Päätöksien tulee huomioida kestävät arvot, ympäristön, luonnon ja talouden näkökulmasta. Kestävä kuntapolitiikka on pitkänäköistä ja lahja lapsillemme.

 

Yhteenveto

Yhteenvetona voisin kiteyttää, että tavoitteenani on olla osallisena rakentamassa Pirkkalan kunnasta aktiivinen, osallistuva ja onnellinen kunta. Kunta, jossa kuntalaisia, yrityksiä, yhdistyksiä ja järjestöjä kuunnellaan oikeasti ja välittävästi ja jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua.

 

Tutustu myös

Facebook

Instagram

Kotisivut