Vaaliohjelma 2021-2025

”Vastuullinen talouspolitiikka on lahja lapsillemme”

 

 • Käyttötalous ei saa olla riippuvainen maanmyyntituloista (ekologisesti kestämätöntä ja taloudellisesti lyhytnäköistä)
 • Kunnan tulee kasvaa taloudellisesti kestävästi (noin 1,5 prosentin vuotuinen kasvu)
 • Kokonaisveroaste ei saa nousta
 • Elinvoiman kasvulla talous nousuun
 • Ennakoiva budjetointi, tasesimulointi (tietojohtamismallia hyödyntäen)
 • Turha byrokratia pois - läpinäkyvä, osallistava päätöksenteko

”Elämää vauvasta vaariin ja muksusta muoriin”

 

 • Oikeudenmukainen maapolitiikka yksityisten maanomistajien ja kunnan edut huomioiden
 • Maanhankinnan perustuttava vapaaehtoisiin kauppoihin ja vastuulliseen poliittiseen päätöksentekoon
 • Monimuotoista asumista - omakotitontteja unohtamatta - asuntopolitiikan tavoitteena tulee olla   15 - 20 omakotitonttia vuosittain.
 • Väljyyttä ja viihtyvyyttä asumiseen - säilytetään puistomaisuus
 • Viedään Suuppa rantaan - Pirkkalan sininen sydän
 • Hyödynnetään Pyhäjärvi virkistyskäytössä

 

 

”Turvaa eri elämäntilanteissa”

 

 • Tarkoituksenmukaiset palvelut

 • Ennakoiva ja tietoon perustuva palveluverkoston suunnittelu

 • Haetaan rohkeasti uusia tapoja tuottaa palveluita

 • Kolmas ja neljäs sektori huomioitava palveluntuottamisessa

 • Ikäihmisten kasvava osuus huomioitava

 • Pidetään lapsiperheiden palvelut seudun parhaimmistossa

”Meidän Pirkkala 2025”

 

 • Asioiden käsittelyn ja päätöksenteon tulee olla avointa ja keskustelevaa

 • Uusia toimintamalleja yhdessä kuntalaisten kanssa

 • Monipuoliset kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet Pirkkalassa

 • Yhteisöllisyys - Me olemme Pirkkala

 • Jatketaan hedelmällistä yhteistyötä yritysten kanssa

Ratikka

Olemme toimivan joukkoliikenteen kannattajia. Toiset meistä vetää ratikkaa syvälle Pirkkalaan, toiset työntävät voimalla Härmälään, mutta suurin osa odottelee tarkempia laskelmia.

Ratikan osalta on auki mm. seuraavat asiat:

 • Ei ole vielä tietoa, miten joukkoliikenne järjetettäisiin, jos ratikka tulee vain Härmälään asti
 • Ratikan todellisia kustannuksia ei vielä tiedetä
 • Ei ole käyttäjäkokemuksia Tampereen seuturatikasta
 • Vaikutukset joukkoliikenneyhteistyöhön
 • Kuinka toteutetaan koko kunnan kattava toimiva syöttöliikenne
 • Mitkä ovat todelliset vaikutukset kunnan elinvoimaisuuteen

Kokoomuslainen päätöksenteko perustuu aina tutkittuun tietoon. Pirkkalan kokoomusyhdistykset tulevat muodostamaan kantansa ratikkaan vasta sitten, kun on riittävästi tutkittua tietoa.